Categoría: Líban

  • (Líban I): El Beirut que havíem de viure

    (Líban I): El Beirut que havíem de viure

    A Beirut tots els motoristes van sense casc, i l’Omar diu que és per fer-se el mascle. Tres joves consultors s’adrecen a nosaltres, que seiem al banc que hi ha davant d’una guningueta en què serveixen pasta amb salsa servida en gots de cartró. Tenen vint-i-cinc anys i treballen setze hores diàries. Només tenen temps…